Processen

Hjemmetræningsprocessen

Strukturen for den løbende proces i hjemmetræningen er skitseret i modellen herunder.

Der er tale om en cyklisk proces, hvor teamet i fællesskab opbygger en voksende forståelse af barnet og dets udviklingsområder. I vejledningen/supervisionen understøttes forældrene (og evt. hjælpetrænerne) i deres refleksions- og erkendelsesprocesser ift. barnets udvikling og trivsel samt deres egen rolle i den sammenhæng. Vejleders/supervisors opgave er at facilitere denne proces og løbende byde ind med relevant faglig viden.

Indsatserne tilrettelægges individuelt til barnet og evalueres og justeres løbende, efterhånden som teamet gør sig erfaringer med indsatsområderne.

Hjemmebesøg og onlinemøder i kombination

Samarbejdet mellem familie og vejleder/supervisor tilrettelægges således, at en del af vejledningen/supervisionen foregår som hjemmebesøg hos familien, mens den øvrige del foregår som onlinemøder.

Videooptagelser fra den daglige indsats benyttes ofte. Optagelserne bidrager til at give vejleder/supervisor indblik i, hvor barnet er i sin trivsel og udvikling. Desuden benyttes de som grundlag for, at vejleder/supervisor og forælder (eller hjælpetræner) i fællesskab foretager en analyse af samspillet mellem barnet og den voksne. Herigennem øges den voksnes bevidsthed om, hvad der allerede fungerer godt i tilgangen til barnet, og hvad der evt. kan justeres for bedst muligt at understøtte barnets trivsel og udvikling.

De fleste forældre (og hjælpetrænere) oplever det som særdeles lærerigt at se sig selv på video i samspil med barnet. Man får ofte øje på nuancer, som man ikke når at blive bevidst om, mens samspillet med barnet står på.

Tværfaglighed

Når der er behov for det i den enkelte familie, vil der blive koblet mere end én fagperson på hjemmetræningen. Ud over mig selv (se CV), vil det typisk være en psykolog og/eller en ergoterapeut med indgående kendskab til børn med neuroudviklingsforstyrrelser (herunder autisme). Der kan også være tale om en logopæd eller lignende faggrupper. 

Årshjul

Hjemmetræningen følger overordnet årshjulene, som er visualiseret herunder.

Første trin i processen med at komme i gang med hjemmetræning, er at udarbejde en ansøgning til jeres sagsbehandler i kommunen. Du kan kontakte mig i den sammenhæng for at få hjælp til at vælge, hvilke konkrete udviklingsmål, som umiddelbart vurderes at være relevante at tage fat på i hjemmetræningen (beskrives i den vejledende tids- og faseplan).

Første år
Efterfølgende år