Eksempler på metoder, tilgange og redskaber

Regulere

Specialpædagogiske tilgange og redskaber:

Low Arousal-tilgange:

Musikterapeutiske og neuroaffektive tilgange:

Ergoterapeutiske indsatser:

Relatere

Læringsprincipper fra Early Start Denver Model (ESDM):

Musikterapeutiske tilgange:

Musikalske virkemidler benyttes med henblik på at fremme synkronisering og gensidighed i det socialkommunikative samspil. En musikalsk tilgang kan skabe forudsigelighed for begge/alle parter i samspillet og giver gode muligheder for at stilladsere det kommunikative samspil med barnet.

Legesamspil:

Alternativ og supplerende kommunikation:

Low Arousal-tilgange:

Reflektere