Hvad er hjemmetræning?

Hvis du som forælder gerne selv vil spille en central rolle i indsatsen omkring dit barn, kan hjemmetræningsordningen være en interessant mulighed. Hjemmetræning for børn med autisme kan bevilges af din kommune via Barnets lov §85, stk. 1 (tidligere Servicelovens §32a). 

Ordet træning kan dække over mange typer af indsatser, der fremmer barnets trivsel og udvikling. Det vil ofte være meget andet end fysisk træning, som ordet ellers kan give indtryk af. Det kan for eksempel handle om pædagogisk-psykologiske indsatser, som det er tilfældet med Emergens® Hjemmetræning.

Hjemmetræningen kan benyttes enten som et alternativ eller et supplement til et kommunalt (special)tilbud eller hjemmeundervisning. Man kan således hjemmetræne på fuldtid eller deltid, alt efter hvad der samlet set passer til barnets behov.

Valg af metodeudbyder i hjemmetræningen

Du har selv frihed til at vælge én eller flere metodeudbydere, som du synes passer til jeres familie. Hvis der samarbejdes med flere udbydere, er det (ift. bevillingen) afgørende, at der hos de givne udbydere arbejdes med udviklingsområder hos barnet, som er tydeligt adskilt fra hinanden. Dette kan nogle gange være en udfordring i praksis, og derfor kan det være en fordel, hvis indsatsen kan samles under én metodeudbyder.

Samarbejdet med metodeudbyder er som regel tæt og ofte langvarigt, så det kan generelt betale sig at vælge en udbyder, som man personligt og værdimæssigt er på bølgelængde med.

Målgruppen

For at være i målgruppen for hjemmetræning, skal dit barn være berettiget til hjælp og særlig støtte efter Barnets Lov §85, stk. 1 (hvor man også vil være berettiget til et specialtilbud i dagtilbud eller skole). Det er muligt at søge om tabt arbejdsfortjeneste, når varetagelsen af hjemmetræning betyder, at man må gå ned i tid på sit arbejde.

Hjemmetræning kan enten træde i stedet for et særligt dagtilbud eller fungere i kombination med et dagtilbud.

Som forælder, er det dig selv, der varetager den løbende indsats i hjemmetræningen – evt. i samarbejde med en eller flere hjælpetrænere (fx studerende), som I selv rekrutterer.

Betingelser for at hjemmetræningen kan godkendes

  1. Hjemmetræningen skal fremme barnets eller den unges tarv og trivsel og imødekomme barnets eller den unges behov
  2. Forældre skal være i stand til at udføre opgaverne
  3. Hjemmetræningen skal ske efter dokumenterbare metoder 
 

I Håndbog om hjemmetræning fra Socialstyrelsen, kan du få meget mere viden om hjemmetrænings-ordningen.

Hjemmetræning – Dreng på tur i det blå
Hjemmetræning – Dreng bevæger sig i naturen