Hvad er hjemmetræning?

Hvis du som forælder gerne selv vil spille en central og aktiv rolle i indsatsen omkring dit barn, kan hjemmetræningsordningen være en interessant mulighed. Hjemmetræning kan bevilges af din kommune via Servicelovens § 32 a.

Ordet træning kan dække over mange typer af indsatser, der fremmer barnets trivsel og udvikling. Det vil ofte være meget andet end fysisk træning, som ordet ellers kan give indtryk af. Det kan for eksempel handle om pædagogisk-psykologiske indsatser, som det er tilfældet med Emergens® Hjemmetræning.

Du har selv frihed til at vælge én eller flere metoder/træningskoncepter, som du synes passer til jeres familie (forudsat, at din hjemkommune godkender det ansøgte).

Målgruppen

For at være i målgruppen for hjemmetræning, skal dit barn være berettiget til hjælp og særlig støtte efter Servicelovens § 32 (hvor man også vil være berettiget til et specialtilbud i dagtilbud eller skole). Desuden skal kommunen vurdere, om du som forælder er i stand til at udføre opgaven med hjemmetræning. Det er muligt at søge om tabt arbejdsfortjeneste, når varetagelsen af hjemmetræning betyder, at man må gå ned i tid på sit arbejde.

Hjemmetræning kan enten træde i stedet for et særligt dagtilbud eller fungere i kombination med et dagtilbud.

Som forælder, er det dig selv, der varetager den løbende indsats i hjemmetræningen – evt. i samarbejde med en eller flere hjælpetrænere (fx studerende), som I selv rekrutterer.

I Håndbog om hjemmetræning fra Socialstyrelsen, kan du få meget mere viden om hjemmetræningsordningen.