Om Signe

Siden jeg færdiggjorde min kandidatuddannelse som musikterapeut på Aalborg Universitet i 2011, har jeg specialiseret mig inden for børn på autismespektret og børn med lignende forudsætninger. Jeg har i den sammenhæng gjort meget ud af at efteruddanne mig med henblik på at opbygge en både bred og dybdegående forståelse af behov og forudsætninger hos denne gruppe af børn samt at få relevante redskaber i det pædagogisk-psykologiske arbejde.

For mig virker det oplagt at fokusere på forældrevejledning, da forældrene er de mest centrale personer i barnets opvækst. Det er en stor glæde for mig at kunne bidrage til forældres proces med at forstå deres barn og hjælpe med at finde ind til de tilgange og strategier, der bedst støtter barnet i at udvikle sig og få et dejligt liv.

Fagligt fundament og kvalitetssikring

Min musikterapeutiske faglighed udgør et vigtigt afsæt for min tilgang til hjemmetræning. Herfra har jeg kompetencer til at understøtte det grundlæggende socialkommunikative samspil mellem børn og deres omsorgspersoner, og jeg har øje og øre for detaljer i interaktionen, som kan vise vej til nye muligheder i samspillet og relationsdannelsen. Mit faglige ophav har desuden bidraget til, at jeg ser en stor værdi i en nærværende, åbensindet og legende tilgang til samvær med barnet.

Efteruddannelse opsøger jeg løbende med fokus på at udvide min faglige viden og mine kompetencer. Jeg oplever det som en fordel at have en bred faglig fundering og kende til tilgange og forståelsesmodeller, der kan supplere og komplementere hinanden.

Jeg modtager løbende supervision fra en autoriseret psykolog med dybdegående viden og stor erfaring inden for mit område.

Samarbejdspartnere