Om Signe

Siden jeg blev kandidatuddannet musikterapeut i 2011, har jeg specialiseret mig i børn på autismespektret og børn med lignende forudsætninger. I den sammenhæng har jeg efteruddannet mig med henblik på at opbygge en både bred og dybdegående forståelse af behov og forudsætninger hos denne gruppe af børn. Gennem efteruddannelse har jeg desuden indsamlet et bredt katalog af relevante redskaber i det pædagogisk-psykologiske arbejde.

For mig virker det oplagt at fokusere på forældrevejledning, da forældrene er de mest centrale personer i barnets opvækst. Det er en stor glæde for mig at kunne bidrage til forældres proces med at forstå deres barn. Og at hjælpe med at finde de tilgange og strategier, der bedst støtter barnet i at udvikle sig og få et dejligt liv.

Fagligt fundament og kvalitetssikring

Min musikterapeutiske faglighed udgør et vigtigt afsæt for min tilgang til hjemmetræning. Herfra har jeg kompetencer til at understøtte det grundlæggende socialkommunikative samspil mellem børn og deres omsorgspersoner, og jeg har øje og øre for detaljer i interaktionen, som kan vise vej til nye muligheder i samspillet og relationsdannelsen. Jeg ser en stor værdi i en nærværende, åbensindet og legende tilgang til samvær med barnet.

Efteruddannelse opsøger jeg løbende med fokus på at udvide min faglige viden og mine kompetencer. Jeg oplever det som en fordel at have en bred faglig fundering og kende til tilgange og forståelsesmodeller, der kan supplere og komplementere hinanden.

Jeg modtager løbende supervision fra en autoriseret psykolog med dybdegående viden og stor erfaring inden for mit område.

Signe Damsgaard på kontoret

Samarbejdspartnere