Privatlivs- og cookiepolitik

Version: 1.1
Dato: 29.07.2023

Introduktion

I min virksomhed Emergens v/ Signe Damsgaard er jeg selv dataansvarlig. Det betyder, at jeg har ansvaret for, at min indsamling og behandling af data om dig og dit barn sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det er vigtigt for mig, at du kan føle dig tryg ved at indgå i et samarbejde med mig og modtage mine ydelser. Dette gælder i høj grad også, når det gælder indsamling og behandling af oplysninger om dig og dit barn. I det følgende vil jeg udfolde min privatlivspolitik for dig.

Hvis du har spørgsmål af nogen art i forbindelse med min indsamling og behandling af data, så hold dig endelig ikke tilbage i forhold til at kontakte mig.

Jeg indsamler og behandler data i forskellige sammenhænge

Når du retter henvendelse til mig for at høre om mine ydelser, vil jeg spørge ind til dit barn og jeres situation. I den forbindelse noterer jeg oplysninger, som jeg mener vil være relevante for et eventuelt fremtidigt samarbejde/levering af ydelse til jer. Hvis du i løbet af vores kontakt giver udtryk for, at du ønsker – eller overvejer – at benytte dig af en ydelse hos mig, gemmer jeg de oplyser, som kan have relevans for eventuel levering af ydelsen. Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at modtage ydelse hos mig, sletter jeg oplysningerne med det samme. Ellers gemmer jeg oplysningerne i op til 3 måneder, hvorefter jeg sletter dem, medmindre andet aftales med dig, eller medmindre vi opstarter et samarbejde, hvor jeg leverer en ydelse til dig.

Når du indgår i et samarbejde med mig, hvor jeg leverer en ydelse til dig, vil jeg løbende indsamle og behandle data om dig og dit barn, som er nødvendige for at kunne levere den gældende ydelse. Jeg gemmer relevante data i 2 år efter, at levering af ydelsen er afsluttet, med mindre andet aftales. Hvis vores samarbejde er pågående, gemmer jeg relevante data i 5 år, med mindre andet aftales. Oplysninger, som er knyttet til fakturering af ydelser, gemmes i 5 år i henhold til bogføringsloven.

Hvilke typer af data kan der være tale om?

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig/dit barn, i det omfang dette er nødvendigt for leveringen af ydelsen og samarbejdet med dig:

 • Almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, kontaktoplysninger, sociale forhold m.v.
 • Cpr-nummer
 • Følsomme personoplysninger: helbredsoplysninger, fx oplysninger i forbindelse med barnets udredning og diagnose.

 

Jeg er bevidst om, at også kategorien af ’almindelige personoplysninger’ kan indeholde oplysninger på et højt fortrolighedsniveau.

Det kan også være informationer om dig og dit barn, som jeg får gennem observation eller samtale med dig, samt videomateriale, som du deler med mig. Indimellem kan der også være tale om video, som jeg selv optager – dette vil dog udelukkende forekomme, hvis du underskriver en samtykkeerklæring.

Jeg indhenter aldrig selv informationer om dig og dit barn uden dit samtykke.

Brug af databehandlere

De databehandlere, som jeg benytter i forbindelse med levering af mine ydelser, er nøje udvalgt med henblik på at overholde GDPR-lovgivningen (EU’s persondataforordning).

De vigtigste databehandlere er:

 • Rmail
 • Microsoft Teams
 • Billys Billing (regnskabsprogram)

Tavshedspligt

Som medlem af Dansk Musikterapeutforening (under Dansk Magisterforening) er jeg underlagt tavshedspligt. Med de undtagelser, der følger af lovgivningen eller som angives i de etiske retningslinjer for medlemmer af Dansk Musikterapeutforening er jeg således underlagt tavshedspligt med hensyn til forhold, som jeg erfarer under udøvelsen af min kliniske praksis (fx via observationer, indsigt i skriftlig dokumentation, samtaler og øvrig interaktion med dig og dit barn). Jeg er også underlagt tavshedspligt vedr. selve eksistensen af klientrelationen.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – mange rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysningerne, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet (dvs. at kunne flytte dine og dit barns data på tværs af it-tjenester) og retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Cookies

Cookies er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer eller anden digital enhed for at kunne genkende brugeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugerens anvendelse af websitet, der kan bruges til at tilpasse og forbedre mit indhold samt målrette eventuelle annoncer. Hovedformålet med cookies på min side er, at jeg gerne vil gøre min hjemmeside mere brugervenlig og lettere at finde for dig og andre brugere.

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede virus eller anden malware.

På denne hjemmeside kan jeg undertiden bruge cookies til at indsamle oplysninger om følgende:

 • Hvor ofte du besøger hjemmesiden
 • Om du kommer til hjemmesiden via et link eller en søgning
 • Hvor længe du er på hjemmesiden pr. besøg
 • Hvilke sider på hjemmesiden, du har besøgt
 • Hvilke browsertype og -version, du bruger
 • Hvilken skærmopløsning, du har
 • Hvilken enhed du bruger til at se hjemmesiden, fx pc eller smartphone
 • Hvilken landsdel eller by, du befinder dig i
 • Hvor mange klik min SEO-optimering genererer

 

Cookies gemmer ingen personlige oplysninger om dig. Dit besøg på hjemmesiden bliver udelukkende registreret med et fortløbende nummer i systemet, som jeg ikke kan spore til dig personligt.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies fra denne hjemmeside, bør du slette og blokere cookies (Se vejledning) Hvis du vælger at slette og blokere cookies, kan det muligvis have betydning for din brugeroplevelse på siden.

Dataansvarlig

Emergens v/ Signe Damsgaard
Tvethøjvej 37, 1. sal.
4320 Lejre
CVR: 35 28 49 23