Udviklingsområderne

Tilgangen i Emergens® Hjemmetræning er pædagogisk-psykologisk og retter sig mod de syv udviklingsområder, som er beskrevet herunder.

Socialt samspil

Det grundlæggende forældre-barn-samspil:

Socialkognitiv udvikling:

Relationsdannelse:

Sprog og kommunikation

NB: Der lægges vægt på det sociale og kommunikative aspekt af såvel verbal som nonverbal sprogbrug, dvs. anvendelse af ord og nonverbalt sprog mhp. at påvirke andre og blive forstået.

Leg og samarbejde

Sansesocial leg:

Konstruktionsleg:

Forestillingsleg:

Problemløsning:

Selvregulering og følelsesmæssig udvikling

Kognitiv fleksibilitet og problemløsning

Selvforståelse

Trivsel i hverdagen