Musikterapeutisk vejledning/supervision

Emergens® Hjemmetræning tilbydes også til børn, der på grund af medfødte syndromer, fødselsskader el.lign. er udfordrede på det kognitive og socialkommunikative område. Her vil der ofte (ligesom hos børn på autismespektret) være behov for at understøtte barnets kommunikative musikalitet og udvikling af enkle legesamspil. I disse forløb vil det som regel være relevant at kombinere Emergens® Hjemmetræning med hjemmetræning fra en anden metodeudbyder, hvor ergoterapi og fysioterapi spiller en central rolle. Mit bidrag i denne type af hjemmetræningsforløb vil typisk være en musikterapeutisk tilgang til barnet.

Hvad er musikterapi?

Musikterapi er en videnskabeligt forankret tilgang, som bygger på musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation mellem mennesker. Der er fokus på den kommunikative musikalitet, som handler om, hvordan musikalske parametre såsom rytme, melodi, timing og dynamikker inden for volumen, tempo og klangfarve indgår som en vigtig og integreret del af interaktionen mellem mennesker. Oftest helt uden, at vi lægger mærke til det.

Hvordan bruges musikken?

I samspillet med barnet udnyttes bl.a. musikkens evne til at skabe struktur, guide opmærksomheden og fremme aktiv deltagelse. Den kan i øvrigt spille en vigtig rolle i forhold til at regulere barnets stemningsleje samt arousalniveau, som drejer sig om graden af vågenhed, parathed og mental energi. 

Den musikalske ramme gør det muligt at tage hånd om barnets kommunikative, sociale og kognitive udvikling på en måde, der er struktureret og forudsigelig og samtidig fleksibel og legende.