Emergens® Hjemmetræning

En helhedsorienteret og individuelt tilpasset hjemmetræningsmodel for børn på autismespektret og deres forældre. 

Formålet med Emergens® Hjemmetræning er at fremme barnets trivsel gennem pædagogiske-psykologiske indsatser, og tilgangen vil altid være afstemt, så det passer både barnet og familien. 

Hvem kan have gavn af Emergens® Hjemmetræning?

Emergens® Hjemmetræning er for dig, som ønsker at få vejledning og supervision, der hjælper dig med aktivt at understøtte dit barns udvikling og trivsel – og opnå en dybere forståelse for dit barn.

Tilgangen er udarbejdet med henblik på at favne kompleksiteten i barnets udvikling. Samtidig stiller den skarpt på kerneområderne i udviklingen hos børn på autismespektret og relaterede målgrupper.

Hvis du er i målgruppen for hjemmetræning, kan forløbet bevilges af din kommune.

Kendetegn ved Emergens® Hjemmetræning

Hjemmetræning – Turtagning og socialt samspil omkring leg med klodser
Hjemmetræning – barn og voksen leger forestillingsleg med bamser

Udviklingsområder

Gensidighed i interaktioner med andre og at være fælles om det, man gør sammen. At have øje for både sig selv og den anden i samspillet.

Det vi kommunikerer gennem ord, krop og stemme – eller via visuelle virkemidler.

At indgå i fælles legeaktiviteter eller leg (mere eller mindre) på egen hånd.

At blive i stand til at mærke til kropslige og følelsesmæssige signaler hos sig selv og reagere hensigtsmæssigt på disse.

At kunne tilpasse sin måde at tænke og agere på til skiftende sammenhænge og mentalt at have en undersøgende tilgang til sig selv og sin omverden.

Handler om at opnå viden om, hvem man er som menneske, og at kunne bruge denne viden til at navigere i sit liv.

At skabe fysiske og pædagogiske rammer, der hjælper barnet til at have det godt (og have forudsætninger for at udvikle sig) i sin hverdag.

“For os som familie har det gjort noget rigtig godt at få Signes fintfølende og nuancerede tilgang til hjemmetræning indover.״
Mor til dreng på 6 år